شرایط و ظوبط استفاده

ارسال

  • بسته ها همگی به سرعت آماده و از طریق اداره پست ارسال می گردند.
  • بسته ها تنها به صورت پست پیشتاز ارسال می گردند.
  • زمان تقریبی رسیدن بسته ها بین 1 تا 4 روز است.
  • لطفا هنگام ثبت خرید، شماره تماس خود را وارد کنید تا در صورت نیاز امکان تماس با شما وجود داشته باشد.